Address:
Hanoi, Vietnam.
Phone:
0983448779 (Mr. Chuyên)
_

Bạn có thể làm những gì với GTField?

Mô-đun Maps View

Hiển thị vị trí của người dùng trên bản đồ theo thời gian thực. Hiển thị dữ liệu bản đồ Google Maps, giúp người dùng xem bản đồ nền độ phân giải cao ở chế độ thông thường, chế độ địa hình và chế độ ảnh vệ tinh. Hiển thị dữ liệu địa không gian từ Geo-database của GeoServer, giúp người dùng xem dữ liệu bản đồ sẵn có của mình kết hợp với GPS trang bị sẵn trên iPhone, iPad Hiển thị bản đồ ngoại tuyến, giúp người dùng tiết kiệm băng thông Internet khi đi nghiên cứu thực địa hay trên biển trong lĩnh vực hàng hải. Hiển thị tất cả các điểm mốc, lộ trình đã đi qua, giúp người dùng có thể tìm lại đường đi khi nghiên cứu trong rừng hay trên biển. Hiển thị các ảnh có gắn thẻ tọa độ địa lý trên bản đồ.

Các công cụ hiện có

Tìm kiếm địa điểm tự nhiên và địa chỉ, phục vụ tìm hiểu sơ bộ khu vực nghiên cứu Tìm kiếm thông tin đã lưu trữ. Tải dữ liệu địa không gian được cung cấp bởi GeoServer, giúp hiển thị dữ liệu ngoại tuyến khi không có Internet. Ghi lại điểm mốc tham chiếu, và lộ trình đã đi qua, giúp người dùng có thể đánh dấu các điểm mốc ở thực địa, hay trên biển, và tìm lại lộ trình đã đi qua. Có thể mở được dữ liệu theo định dạng GPX từ các máy thu GPS cầm tay. Có thể mở được dữ liệu bản đồ định dạng MBTiles. Xuất dữ liệu thu thập qua định dạng GPX lên Google Earth.

Mô-đun Camera

Chụp ảnh có gắn thẻ địa lý - GeoTagged (bằng cách sử dụng máy ảnh kỹ thuật số và GPS được trang bị sẵn của iPhone và iPad để lấy thông tin GPS vào thời điểm chụp ảnh để tạo ảnh GeoTagged) Tên và mô tả được lưu trữ bên trong tệp hình ảnh, người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin này Xuất dữ liệu ảnh có gắn thẻ địa lý lên Google Earth theo định dạng GPX bao gồm ảnh.

Kết nối và truy cập tài nguyên

Nhập URL của máy chủ GeoServer, giúp người dùng có thể kết nối với phần mềm máy chủ GeoServer thông qua Internet hoặc trực tiếp trên máy tính cá nhân thông qua mạng Wifi nội bộ Truy cập và liệt kê tất cả các lớp dữ liệu bản đồ từ GeoServer Chọn lớp để hiển thị dữ liệu địa không gian chồng xếp lên trên Google Maps Chọn lớp để truy cập các thông tin thuộc tính, giúp người dùng tra cứu thông tin thông qua việc chạm trên bản đồ.