Address:
Hanoi, Vietnam.
Phone:
0983448779 (Mr. Chuyên)

Các dịch vụ của chúng tôi

Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển đổi tất cả các định dạng dữ liệu qua lại giữa Images, HTML 5, JSON, GEOJSON, KML, CSV, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PDF...

Phát triển ứng dụng

Lập trình phát triển các ứng dụng di động thông minh theo yêu cầu trên các nền tảng iOS, Android

Số hóa hồ sơ và tài liệu

Scan tài liệu thành các định dạng PDF, JPG, PNG,... với số lượng lớn

Xây dựng Website

Phát triển nhanh một website với chi phí thấp bằng cách sử dụng phần mềm nguồn mở