Address:
Hanoi, Vietnam.
Phone:
0983448779 (Mr. Chuyên)
_

Bạn có thể làm những gì với iGeoTrans X?

Giải pháp cho thu thập dữ liệu thực địa

iGeoTrans X cho phép thu thập dữ liệu Điểm, Đường, Vùng, các dữ liệu thực địa một cách dễ dàng. Theo dõi và cập nhập dữ liệu thực địa, theo dõi hoạt động thực địa mọi lúc mọi nơi.

Làm việc với các biểu mẫu

Tạo các biểu mẫu tùy chỉnh, thu hút được sự tham gia của cộng đồng và thu thập lượng lớn dữ liệu từ nhiều người dùng cho các dự án của bạn.

Nhập vào các điểm mốc

Nhập vào các điểm mốc từ danh sách điểm mốc theo đúng định dạng CSV từ iCloud Drive, email hoặc tin nhắn. Hiển thị chúng trên bản đồ.

Tìm một vị trí bằng tọa độ và GPS

Để tìm kiếm một vị trí cụ thể, chỉ cần tọa độ vĩ độ và kinh độ hoặc lưới bản đồ. Bạn có thể nhập tọa độ trực tiếp và vị trí sẽ được hiển thị trên bản đồ bao gồm hướng và khoảng cách còn lại.

Quản lý các đối tượng

Quản lý các đối tượng Điểm, Đường, Vùng đã thu thập được. Dữ liệu có thể được hiển thị trên bản đồ. Tùy chọn xuất sang các định dạng khác nhau để chia sẻ với cộng sự.

Quản lý lịch sử lộ trình

iGeoTrans X cho phép theo dõi vị trí trong quá trình di chuyển bao gồm tổng chiều dài và diện tích. Dữ liệu lộ trình có thể hiển thị trên bản đồ và xuất sang các định dạng phổ biến.

Tùy chọn hệ quy chiếu tọa độ

Trong một số trường hợp, bạn cần sử dụng dữ liệu địa không gian được tham chiếu đến một hệ tọa độ địa phương hoặc bạn cần sử dụng lưới bản đồ. Đi tới Menu > Thiết lập ứng dụng > Thay đổi hệ quy chiếu hoặc nhập tham số tùy chỉnh.

Bật dịch vụ định vị và GPS

iGeoTrans X có thể không hoạt động trừ khi Dịch vụ định vị được bật. Ứng dụng cần truy cập thông tin Dịch vụ định vị của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo xin chấp nhận ở lần đầu tiên mở ứng dùng. Nhấn Cho phép để cho phép ứng dụng sử dụng thông tin Dịch vụ định vị khi cần..

Một vài thao tác cho người mới bắt đầu. Bạn cần tạo một khu đo để quản lý các điểm đo, xem bản đồ và lưu trữ các điểm mốc. Để biết thêm hướng dẫn sử dụng ở tab ...

Vui lòng nhập địa chỉ email phù hợp với tài khoản của bạn. Tên đăng nhập của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email này.